Patentti- ja rekisterihallitusEdunsaaja-apuri

Ketkä ovat yrityksesi omistajia (edunsaajia)?

Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteriin ilmoitus omistajistaan (ns. tosiasiallisista edunsaajista) ja sen jälkeen pitää tiedot ajan tasalla rekisterissä. Edunsaajailmoitus on maksuton.

Vastaa kysymyksiin ja selvitä,

  • täytyykö yrityksesi tehdä ilmoitus
  • mitä ilmoitat

Valitse yritysmuoto painamalla A, B tai C

Osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö tai osuuskunta. Katso muut A-ryhmän yritysmuodot prh.fi-sivuilta


Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö


Toiminimiyrittäjä (yksityinen elinkeinonharjoittaja), pörssiyhtiö, asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, yhdistys, säätiö tai uskonnollinen yhdyskunta


Omistaako joku henkilö tai yritys yli 25 prosenttia yrityksesi osakkeista?

Onko jollakin henkilöllä tai yrityksellä yli 25 prosentin osuus yrityksesi äänimäärästä?

Onko yli 25 prosentin osuus äänimäärästä yrityksellä?

Onko yrityksessäsi (yhtiömiesten lisäksi) henkilöitä, jotka käyttävät määräysvaltaa jollakin muulla tavalla?

Käyttääkö joku henkilö tai yritys määräysvaltaa yrityksessäsi muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen perusteella)?

Ovatko kaikki vastuunalaiset yhtiömiehet yrityksiä?

Onko joku vastuunalaisista yhtiömiehistä yritys?

Yrityksesi täytyy tehdä ilmoitus tosiasiallisista edunsaajista (omistajista)

Ilmoita yrityksesi edunsaajiksi kaikki henkilöt, jotka omistavat yrityksestä yli 25 prosenttia.

Jos omistajana on toinen yritys, omistaako joku henkilö yli 50 prosenttia yrityksen osakkeista tai äänimäärästä? Ilmoita myös hänet yrityksesi edunsaajaksi.

Huomaa, että myös yli 25 prosentin äänimäärää tai muuta määräysvaltaa käyttävät henkilöt voivat olla edunsaajia. Lue lisää edunsaajista prh.fi-sivuilta

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa. Ilmoitus on maksuton.

Lue ohje ilmoittamisesta Tee ilmoitus YTJ-palvelussa

Yrityksesi täytyy tehdä ilmoitus tosiasiallisista edunsaajista

Omistaako joku henkilö äänimäärää käyttävän yrityksen osakkeista tai äänimäärästä yli 50 prosenttia? Ilmoita hänet yrityksesi edunsaajaksi.

Huomaa, että myös muuta määräysvaltaa käyttävät henkilöt voivat olla edunsaajia. Lue lisää edunsaajista prh.fi-sivuilta.

Jos tällaisia henkilöitä ei ole, ilmoita, että edunsaajia ei ole.

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa. Ilmoitus on maksuton.

Lue ohje ilmoittamisesta Tee ilmoitus YTJ-palvelussa

Yrityksesi täytyy tehdä ilmoitus tosiasiallisista edunsaajista

Ilmoita yrityksesi edunsaajiksi kaikki henkilöt, jotka käyttävät yrityksessä yli 25 prosentin äänimäärää.

Huomaa, että myös muuta määräysvaltaa käyttävät henkilöt voivat olla edunsaajia. Lue lisää edunsaajista prh.fi-sivuilta.

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa. Ilmoitus on maksuton.

Lue ohje ilmoittamisesta Tee ilmoitus YTJ-palvelussa

Yrityksesi täytyy ilmoittaa, että tosiasiallisia edunsaajia ei ole

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa. Ilmoitus on maksuton.

Rahanpesulain mukaisesti PRH merkitsee kaupparekisteriin yrityksesi edunsaajiksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan tai muun vastaavassa asemassa olevan henkilön.

Lue ohje ilmoittamisesta Tee ilmoitus YTJ-palvelussa

Yrityksesi täytyy tehdä ilmoitus tosiasiallisista edunsaajista

Ilmoita yrityksesi edunsaajiksi kaikki henkilöt, jotka käyttävät yrityksessä määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen perusteella).

Jos määräysvaltaa käyttää toinen yritys, omistaako joku henkilö yli 50 prosenttia sen äänimäärästä tai osakkeista? Hänet täytyy myös ilmoittaa edunsaajaksi. Lue lisää edunsaajista prh.fi-sivuilta.

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa. Ilmoitus on maksuton.

Lue ohje ilmoittamisesta Tee ilmoitus YTJ-palvelussa

Yrityksesi täytyy tehdä ilmoitus tosiasiallisista edunsaajista

Omistaako joku henkilö yli 50 prosenttia vastuunalaisena yhtiömiehenä toimivan yrityksen osakkeista tai äänimäärästä? Ilmoita hänet yrityksesi edunsaajaksi.

Huomaa, että myös muuta määräysvaltaa käyttävät henkilöt voivat olla edunsaajia. Lue lisää edunsaajista prh.fi-sivuilta.

Jos tällaisia henkilöitä ei ole, ilmoita, että edunsaajia ei ole.

Ilmoitus on maksuton.

Ilmoitus täytyy tehdä paperilomakkeella. Lue ohje ilmoituksen tekemisestä.

Lue ohje ilmoittamisesta

Yrityksesi voi joutua tekemään ilmoituksen tosiasiallisista edunsaajista

Omistaako joku henkilö yli 50 prosenttia vastuunalaisena yhtiömiehenä toimivan yrityksen osakkeista tai äänimäärästä? Ilmoita hänet yrityksesi edunsaajaksi.

Huomaa, että myös muuta määräysvaltaa käyttävät henkilöt voivat olla edunsaajia. Lue lisää edunsaajista prh.fi-sivuilta.

Lue ohje ilmoittamisesta Tee ilmoitus YTJ-palvelussa

Yrityksesi täytyy tehdä ilmoitus tosiasiallisista edunsaajista

Ilmoita yrityksesi edunsaajiksi kaikki henkilöt, jotka käyttävät yrityksessä määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi sopimuksen perusteella).

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa. Ilmoitus on maksuton.

Lue ohje ilmoittamisesta Tee ilmoitus YTJ-palvelussa

Sinun ei tarvitse tehdä ilmoitusta tosiasiallisista edunsaajista

Kiitos mielenkiinnostasi!

Yrityksesi ei tarvitse tehdä ilmoitusta tosiasiallisista edunsaajista

Kiitos mielenkiinnostasi!